Mahabharatam in Telugu 8/15

Bhishma Parvam – Mahabharatam in Telugu. Vyasa Mahabharatam in Telugu (Kavitraya Andhra Mahabharatam) This E book is Bhishma Parvam written by Errana (Erra pragada) with Padyalu and Simple explanation in Telugu script. 

Bheeshma Parvamu is one of the important parva in Mahabharatam. 

Mahabharatam Bhishma Parvam 

Vedavyasa visiting Dhrurastra

Pandavas ready for Kurukeshtra War

Bhagavad gita upadesamu

Bhishma prathama diwasa Yuddamu

Bhishma parakramamu

Salyanandana Maranamu

Ghatothkachudu

Drona Parakrama Yuddam

Dusthadhumna – Drona Yuddam

Chekitana – Krupacharya dwanda yuddam

Abhimanya, Lakshmana kumara Yuddam

Sikhandhi yuddam pravesam

Bheeshmudu saratalpagatudu

maha-bharatham-vol-8-bheshma-parvam

 

Leave a Reply