Mahabharatam in Telugu 10/15

Mahabharatam in Telugu Part 10 Telugu PDF online. Read Andhra Mahabharatam by Kavitrayam – Karna parvam. This part is Karna parvam in Mahabharatam – Kurukshetram written by Tikkana somayaji. Telugu translation of Sanskrit Mahabharatam (vyasa bharatam)

The most important part of Kurukshetra war is Karnarjuna yuddam. Both are great warriors. Read the PDF book online.

maha-bharatham-vol-10-karna-parvam

Leave a Reply