Sri Mahishasura Mardini Ashtotram Telugu

Sri Mahishasura Mardini Ashtotram Telugu PDF

Sri Mahishasura Mardini ammavaru is the form of maha shakti. Demon Mahishasura killed by her. Mahishasura Mardini Ashtotram can be chanted during puja.

ఓం మహత్యై నమః |
ఓం చేతనాయై నమః |
ఓం మాయాయై నమః |
ఓం మహాగౌర్యై నమః |
ఓం మహేశ్వర్యై నమః |
ఓం మహోదరాయై నమః |
ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః |
ఓం మహాకాల్యై నమః |
ఓం మహాబలాయై నమః |
ఓం మహాసుధాయై నమః | ౧౦

ఓం మహానిద్రాయై నమః |
ఓం మహాముద్రాయై నమః |
ఓం మహాదయాయై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మై నమః |
ఓం మహాభోగాయై నమః |
ఓం మహామోహాయై నమః |
ఓం మహాజయాయై నమః |
ఓం మహాతుష్ట్యై నమః |
ఓం మహాలజ్జాయై నమః |
ఓం మహాధృత్యై నమః | ౨౦

ఓం మహాఘోరాయై నమః |
ఓం మహాదంష్ట్రాయై నమః |
ఓం మహాకాంత్యై నమః |
ఓం మహాస్మృత్యై నమః |
ఓం మహాపద్మాయై నమః |
ఓం మహామేధాయై నమః |
ఓం మహాబోధాయై నమః |
ఓం మహాతపసే నమః |
ఓం మహాసంస్థానాయై నమః |
ఓం మహారవాయై నమః | ౩౦

ఓం మహారోషాయై నమః |
ఓం మహాయుధాయై నమః |
ఓం మహాబంధనసంహార్యై నమః |
ఓం మహాభయవినాశిన్యై నమః |
ఓం మహానేత్రాయై నమః |
ఓం మహావక్త్రాయై నమః |
ఓం మహావక్షసే నమః |
ఓం మహాభుజాయై నమః |
ఓం మహామహీరుహాయై నమః |
ఓం పూర్ణాయై నమః | ౪౦

ఓం మహాఛాయాయై నమః |
ఓం మహానఘాయై నమః |
ఓం మహాశాంత్యై నమః |
ఓం మహాశ్వాసాయై నమః |
ఓం మహాపర్వతనందిన్యై నమః |
ఓం మహాబ్రహ్మమయ్యై నమః |
ఓం మాత్రే నమః |
ఓం మహాసారాయై నమః |
ఓం మహాసురఘ్న్యై నమః |
ఓం మహత్యై నమః | ౫౦

ఓం పార్వత్యై నమః |
ఓం చర్చితాయై నమః |
ఓం శివాయై నమః |
ఓం మహాక్షాంత్యై నమః |
ఓం మహాభ్రాంత్యై నమః |
ఓం మహామంత్రాయై నమః |
ఓం మహామయ్యై నమః |
ఓం మహాకులాయై నమః |
ఓం మహాలోలాయై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః | ౬౦

ఓం మహాఫలాయై నమః |
ఓం మహానీలాయై నమః |
ఓం మహాశీలాయై నమః |
ఓం మహాబలాయై నమః |
ఓం మహాకళాయై నమః |
ఓం మహాచిత్రాయై నమః |
ఓం మహాసేతవే నమః |
ఓం మహాహేతవే నమః |
ఓం యశస్విన్యై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః | ౭౦

ఓం మహాసాధ్యాయై నమః |
ఓం మహాసత్యాయై నమః |
ఓం మహాగత్యై నమః |
ఓం మహాసుఖిన్యై నమః |
ఓం మహాదుఃస్వప్ననాశిన్యై నమః |
ఓం మహామోక్షప్రదాయై నమః |
ఓం మహాపక్షాయై నమః |
ఓం మహాయశస్విన్యై నమః |
ఓం మహాభద్రాయై నమః |
ఓం మహావాణ్యై నమః | ౮౦

ఓం మహారోగవినాశిన్యై నమః |
ఓం మహాధారాయై నమః |
ఓం మహాకారాయై నమః |
ఓం మహామార్యై నమః |
ఓం ఖేచర్యై నమః |
ఓం మహాక్షేమంకర్యై నమః |
ఓం మహాక్షమాయై నమః |
ఓం మహైశ్వర్యప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం మహావిషఘ్న్యై నమః |
ఓం విశదాయై నమః | ౯౦

ఓం మహాదుర్గవినాశిన్యై నమః |
ఓం మహావర్షాయై నమః |
ఓం మహాతత్త్వాయై నమః |
ఓం మహాకైలాసవాసిన్యై నమః |
ఓం మహాసుభద్రాయై నమః |
ఓం సుభగాయై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః |
ఓం మహాసత్యై నమః |
ఓం మహాప్రత్యంగిరాయై నమః |
ఓం మహానిత్యాయై నమః | ౧౦౦

ఓం మహాప్రళయకారిణ్యై నమః |
ఓం మహాశక్త్యై నమః |
ఓం మహామత్యై నమః |
ఓం మహామంగళకారిణ్యై నమః |
ఓం మహాదేవ్యై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం మహామాత్రే నమః |
ఓం మహాపుత్రాయై నమః | ౧౦౮

శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

Read Mahishasura Mardini  ashtottara shatanamavali in English Script online

Om Mahatyai Namaha

Om Chethanayai Namaha

Om Mayayai Namaha

Om Mahagowryai Namaha

Om Maheshwaryai Namaha

Om Mahodarayai Namaha

Om Mahabuddhyai Namaha

Om Mahakalyai Namaha

Om Maha balayai Namaha

Om Maha sudhayai Namaha

Om Maha nidrayai Namaha

Om Maha mudrayai Namaha

Om Mahodayayai Namaha

Om Mahalakshmyai Namaha

Om Mahabhogyayai Namaha

Om Mahamohayai Namaha

Om Mahajayayai Namaha

Om Mahathustyai Namaha

Om Maha lajjayai Namaha

Om Maha dhruthyai Namaha

Om Mahaghorayai Namaha

Om Mahadamstrayai Namaha

Om Mahakanthyai Namaha

Om Maha smruthyai Namaha

Om Maha padmayai Namaha

Om Maha medhayai Namaha

Om Maha bodhayai Namaha

Om Maha thapase Namaha

Om Mahasthanaayai Namaha

Om Maharaavayai Namaha

Om Maharoshayai Namaha

Om Mahayudhayai Namaha

Om Mahabandhana samharthyai Namaha

Om Mahabhaya vinashinyai Namaha

Om Mahanethrayai Namaha

Om Mahavakthrayai Namaha

Om Mahavakshase Namaha

Om Mahabhujayai Namaha

Om Mahamaheeruhayai Namaha

Om Poornayai Namaha

Om Maha chayayai Namaha

Om Mahanaghayai Namaha

Om Mahashanthyai Namaha

Om Mahaswasayai Namaha

Om Maha parvatha nandinyai Namaha

Om Maha bramhamayyai Namaha

Om Mathre Namaha

Om Mahasarayai Namaha

Om Mahasuraghnyai Namaha

Om Mahathyai Namaha

Om Parvathyai Namaha

Om Charchithayai Namaha

Om Shivayai Namaha

Om Mahakshanthyai Namaha

Om Mahabhranthyai Namaha

Om Mahamanthrayai Namaha

Om Mahamakruthyai Namaha

Om Mahakulayai Namaha

Om Mahalolayai Namaha

Om Mahamaayayai Namaha

Om Maha phalayai Namaha

Om Maha neelayai Namaha

Om Maha sheelayai Namaha

Om Maha balayai Namaha

Om Mahakalayai Namaha

Om Mahachitrayai Namaha

Om Mahasethave Namaha

Om Mahahethave Namaha

Om Yashasvinyai Namaha

Om Mahavidhyayai Namaha

Om Mahasadhyayai Namaha

Om Mahasathyai Namaha

Om Mahagathyai Namaha

Om Mahasukhinyai Namaha

Om Maha dusswapna nashinyai Namaha

Om Maha mokshaka pradayai Namaha

Om Mahapakshayai Namaha

Om Mahayashasvinyai Namaha

Om Mahabhadrayai Namaha

Om Mahavanyai Namaha

Om Maharoga vinashinyai Namaha

Om Mahadharayai Namaha

Om Mahakarayai Namaha

Om Mahamaryai Namaha

Om Khecharyai Namaha

Om Mahakshemamkaryai Namaha

Om Mahakshamayai Namaha

Om Mahaiswaryapradayinyai Namaha

Om Mahavishagmyai Namaha

Om Vishadayai Namaha

Om Mahadurgavinashinyai Namaha

Om Mahavarshayai Namaha

Om Mahathathvayai Namaha

Om Mahakailasavasinyai Namaha

Om Mahasubhradayai Namaha

Om Subhagayai Namaha

Om Mahavidhyai Namaha

Om Mahasathyai Namaha

Om Mahaprathayangirayai Namaha

Om Mahanithyayai Namaha

Om Mahapralayakarinyai Namaha

Om Mahashakthyai Namaha

Om Mahamathayai Namaha

Om Mahamangalakarinyai Namaha

Om Mahadevyai Namaha

Om Mahalakshmyai Namaha

Om Mahamathre Namaha

Om Mahaputhrayai Namaha

Om Mahasura Vimardinyai namaha

Follow us on Social Media