Uttara Kanda

Valmiki Ramayanam – Uttara Kanda

ఉత్తర కాండ Uttara Kanda రాముడు విభీషణుని చూచి ఇలా అన్నాడు విభీషణ! నీవు లంకను ధర్మమును అనుసరించి పాలించు. నీకు ధర్మము అధర్మము గురించి నేను చెప్ప పనిలేదు. నీ సోదరుడు కుబేరుని […]

Continue reading »
sunadara kanda

Valmiki Ramayanam – Sundara Kanda

సుందరకాండ Sundarakanda ఇప్పుడు మనము రామాయణంలో సుందర కాండములోకి ప్రవేశించబోతున్నాము. ఈ కాండ సుందర కాండ అని ఎందుకు అన్నారో చాలా మంది పండితులు రకరకాలుగా విశ్లేషించారు. వాటిని మీరు చదివే ఉంటారు. కాబట్టి […]

Continue reading »

Valmiki Ramayanam-Kishkinda kanda

కిష్కింద కాండKishkinda kanda రామ లక్ష్మణులు పంపా సరస్సు సమీపించారు. ఆ సరస్సు చూడటానికి చాలా మనోహరంగా ఉంది. సరస్సు నిండా పద్మములు,కలువలు వికసించి ఉన్నాయి. ఆ సరస్సు అందాలు చూడగానే రాముని హృదయం […]

Continue reading »
aranya kanda

Valmiki Ramayanam-Aranya kanda

అరణ్యకాండ Aranya kanda రాముడు సీత, లక్ష్మణుడు వెంటరాగా దండకారణ్యములోనికి ప్రవేశించాడు. ఆ దండకారణ్యములో ఎంతో మంది మహా మునులు ఆశ్రమములు కట్టుకొని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండటం చూచాడు రాముడు. ఆ మునుల ఆశమముల […]

Continue reading »
Balakanda

Valmiki Ramayanam-Balakanda

బాలకాండ Balakanda అయోధ్యా నగరమును పరిపాలించు దశరథుడు వేదములను అధ్యయనము చేసాడు. పండితులను పూజించాడు. అమితమైన పరాక్రమ వంతుడు. దశరథుడు అంటే అయోధ్య ప్రజలు ఎంతో ఇష్టం ప్రజలను కన్నబిడ్డలవలె పరిపాలించే వాడు. దశరథుడు […]

Continue reading »