Sri Mahalakshmi Ashtakam

Sri Mahalakshmi Ashtakam

Sri Mahalakshmi Ashtakam శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే । శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 1 ॥ నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర […]

Continue reading »
varalakshmi-Vratham.pdf

Sri Varalakshmi Vratham

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతం Sri Varalakshmi Vratham The Beginnings of Varalakshmi Vratham Once there lived a profoundly devout and ardent housewife named Charumathi. Satisfied with her relentlessness and ethics, once Mahalakshmi showed up in her dream and coordinated her to watch the […]

Continue reading »