Usiri-chettu-Pooja-Vidhi

Usiri chettu Pooja Vidhi

Usiri chettu Pooja Vidhi ఉసిరి చెట్టు వద్ద చేసే చేయవలసిన పూజా శ్లోకాలు. పవిత్రమైన కార్తీకమాసంలో శివకేశవుల ఆరాధన విశేష ఫలితాన్నిస్తుంది. తులసి, ఉసిరికోట ముందు దీపం వెలిగిస్తే సకల దోషాలు తొలుగుతాయని […]

Continue reading »