Katyayani-devi

Katyayani Devi

Katyayani devi కాత్యాయనిదేవి నవరాత్రుల్లో ఆరవరోజు అమ్మవారిని కాత్యాయనిదేవిగా పూజిస్తారు.పూర్వం కాత్యాయన అనే మహర్షి ఉండేవాడు. ఆ మహర్షి ఆదిపరాశక్తి కోసం తీవ్రమైన తపస్సు చేశాడు. అతని తపస్సుకు మెచ్చిన అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై వరం […]

Continue reading »

Chandraghanta Devi

  చంద్రఘంటాదేవి Chandraghanta Devi నవరాత్రులలో మూడవ రోజు అమ్మవారిని చంద్రఘంటాదేవి గా పూజిస్తారు. శివుడిని వివాహం చేసుకోవడానికి అమ్మవారు ఎన్నోపరీక్షలు ఎదుర్కొంది. శివుడు, పార్వతిదేవిని వివాహం చేసుకోవడానికి సపరివారంగా తరలివస్తున్నాడు. శివ పరివారంలో […]

Continue reading »
durga-devi-sahasranama-stotram

Sri Durga sahasranama stotram telugu

శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ నారద ఉవాచ కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో |సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ‖ 1‖ గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా |మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి ‖ 2‖ స్కంద ఉవాచ […]

Continue reading »