Katyayani-devi

Katyayani Devi

Katyayani devi కాత్యాయనిదేవి నవరాత్రుల్లో ఆరవరోజు అమ్మవారిని కాత్యాయనిదేవిగా పూజిస్తారు.పూర్వం కాత్యాయన అనే మహర్షి ఉండేవాడు. ఆ మహర్షి ఆదిపరాశక్తి కోసం తీవ్రమైన తపస్సు చేశాడు. అతని తపస్సుకు మెచ్చిన అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై వరం […]

Continue reading »
skandamata

Skandamata

స్కందమాత Skandamata నవరాత్రులలో 5వ రోజు అమ్మవారిని స్కందమాతగా పూజిస్తారు. సతీదేవి దక్షయజ్ఞంలో తన శరీరాన్ని త్యజించడం; శివుడు తీవ్ర తపస్సు, సమాధిలో ఉన్న సంగతి తెలుసుకున్న తారకాసురుడు, అదే అదనుగా భావించి బ్రహ్మదేవుని […]

Continue reading »
KUSHMANDA

Kushmanda Devi

కుష్మాండదేవి Kushmanda Devi నవరాత్రులలో నాలుగవ రోజు అమ్మవారిని కుష్మాండదేవిగా పూజిస్తారు .అమ్మవారి అవతారం సృష్టి ప్రారంభానికి ముందు అంటే ,సృష్టి అంతా శూన్యంలో అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చిన అవతారం. ఒకసారి శూన్యం నుండి […]

Continue reading »

Chandraghanta Devi

చంద్రఘంటాదేవి Chandraghanta Devi నవరాత్రులలో మూడవ రోజు అమ్మవారిని చంద్రఘంటాదేవి గా పూజిస్తారు. శివుడిని వివాహం చేసుకోవడానికి అమ్మవారు ఎన్నోపరీక్షలు ఎదుర్కొంది. శివుడు, పార్వతిదేవిని వివాహం చేసుకోవడానికి సపరివారంగా తరలివస్తున్నాడు. శివ పరివారంలో శివగణాలు […]

Continue reading »
durga-devi-sahasranama-stotram

Sri Durga sahasranama stotram telugu

శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ నారద ఉవాచ కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో |సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ‖ 1‖ గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా |మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి ‖ 2‖ స్కంద ఉవాచ […]

Continue reading »