Sri Mahalakshmi Ashtakam

Sri Mahalakshmi Ashtakam

Sri Mahalakshmi Ashtakam శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే । శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 1 ॥ నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర […]

Continue reading »
Sri Chandra Sekhara Ashtakam

Sri Chandra Sekhara Ashtakam

Sri Chandra Sekhara Ashtakam in Telugu     చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమామ్ | చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమామ్ ‖ రత్నసాను శరాసనం రజతాద్రి శృంగ నికేతనం శింజినీకృత పన్నగేశ్వర […]

Continue reading »
Sri Bramarambika Ashtakam

Sri Bramarambika Ashtakam

Bramarambika Ashtakam భ్రమరాంబిక అష్టకం   రవి సుధాకర వహ్ని లోచన రత్నకుండల భూషిణి  ప్రవిమలంబుగా మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణి  అవని జనులకు కొంగు బంగారైన దైవ శిఖామణి   శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీ […]

Continue reading »
Sri Suryashtakam in Telugu

Sri Suryashtakam

Sri Suryashtakam సూర్యాష్టకమ్   ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం […]

Continue reading »
Sri Ganesha Mangalashtakam in Telugu

Sri Ganesha Mangalashtakam

Sri Ganesha Mangalashtakam శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకమ్   గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 1 ‖ నాగయజ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ […]

Continue reading »
Sri subramanya karavalamba stotram

Sri subramanya karavalamba stotram in Telugu

Sri subramanya karavalamba stotram Telugu శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబ స్తోత్రమ్   సుబ్రహ్మణ్య కవచం అర్థంతో పట్టించడంవల్ల క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న భక్తులకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది స్వామి మనతోనే ఉన్నారనే భావన […]

Continue reading »
Sri Shiri Saibaba Night Shej Aarathi In Telugu

Sri Saibaba Shej(Night) Aarathi

Sri Saibaba Shej(Night) Aarathi శేజ్ ఆరతి ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు నాథా మాఝా సాయినాథా |పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆతా || నిర్గుణాచీస్థితి కైసి ఆకారా ఆలీ బాబా ఆకారా […]

Continue reading »
baba Afternoon Aarathi

Sri Saibaba Afternoon Aarathi

Sri Saibaba Afternoon Aarathi మధ్యాహ్న ఆరతి 1. ఘేవుని పంచారతీ కరూ బాబాంచీ ఆరతీకరూ సాయిసీ ఆరతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ ||1||ఉఠా ఉఠా హో బాంధవ ఓవాళూ హరమాధవసాయీరమాధవ ఓవాళూ హరమాధవ […]

Continue reading »
Shirdi Sai Kakada(Morning) Aarathi In Telugu

Sri Saibaba Kakada(Morning) Aarathi

Shirdi Sai Kakada(Morning) Aarathi కాకడ ఆరతి 1. జోడు నియాకర చరణి ఠేవిలా మాధా |పరిసావీ వినంతీ మాఝి పండరీనాధా || ||1||అసోనసో భావ ఆలో తూఝియా ఠాయా |కృపా దృష్టి పాహే […]

Continue reading »
1 2