Sri krishna ashtottara shatanamavali in Telugu

Sri krishna ashtottara shatanamavali in Telugu pdf

Sri krishna is the famous and powerful god. Krishna Ashtotram can be chanted during puja. Gain Benefits  of Sri krishna.

శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామావళి

Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali

 1. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః
 2. ఓం కమలానాథాయ నమః
 3. ఓం వాసుదేవాయ నమః
 4. ఓం సనాతనాయ నమః
 5. ఓం వసుదేవత్మాజాయ నమః
 6. ఓం పుణ్యాయ నమః
 7. ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః
 8. ఓం శ్రీవత్స కౌస్తుభ ధరాయ నమః
 9. ఓం యశోదావత్సలాయ నమః
 10. ఓం హరిఃయే నమః
 11. ఓం చతుర్భుజాత్త చక్రాసిగదా నమః
 12. ఓం శంఖాంబుజాయుధాయ నమః
 13. ఓం దేవకీ నందనాయ- శ్రీ శాయ నమః
 14. ఓం నందగోప ప్రియాత్మజాయ నమః
 15. ఓం యమునావేగసంహారిణే నమః
 16. ఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమః
 17. ఓం పూతనాజీవితహరణాయ నమః
 18. ఓం శకటాసురభంజనాయ నమః
 19. ఓం నందవ్రజజానందినే నమః
 20. ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః || 20 ||
 21. ఓం నవనీతవిలిప్తాంగాయ నమః
 22. ఓం నవనీతనటాయ నమః
 23. ఓం అనఘాయ నమః
 24. ఓం నవనీతనవహారాయ నమః
 25. ఓం ముచుకుద ప్రసాధకాయ నమః
 26. ఓం షోడశ స్త్రిసహస్రేశాయ నమః
 27. ఓం త్రిభంగినే నమః
 28. ఓం మధురాకృతయే నమః
 29. ఓం శుకవాగమృతాబ్ధీందనే నమః
 30. ఓం గోవిందాయ నమః
 31. ఓం యోగినాంపతయే నమః
 32. ఓం వత్సవాటచరాయ నమః
 33. ఓం అనంతాయ నమః
 34. ఓం ధేనుకాసుర భంజనాయ నమః
 35. ఓం తృణీకృత తృణావర్తాయ నమః
 36. ఓం యమళార్జున భంజనాయ నమః
 37. ఓం ఉత్తాలోత్తాలభేత్రే నమః
 38. ఓం తమా శ్యామలకృతయే నమః
 39. ఓం గోపగోపీశ్వరాయ నమః
 40. ఓం యోగినే నమః
 41. ఓం కోటిసూర్య సమప్రభాయ నమః
 42. ఓం ఇళాపతయే నమః
 43. ఓం పరంజ్యోతిషే నమః
 44. ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
 45. ఓం యధూద్వహాయ నమః
 46. ఓం వనమాలినే నమః
 47. ఓం పీతవాససే నమః
 48. ఓం పారిజాతపహారకాయ నమః
 49. ఓం గోవర్ధన చలోర్దర్త్రే నమః
 50. ఓం గోపాలాయ నమః || 50 ||
 51. ఓం సర్వపాలకాయ నమః
 52. ఓం అజాయ- నిరంజనాయ నమః
 53. ఓం కామజనకాయ నమః
 54. ఓం కంజలోచనాయ నమః
 55. ఓం మధుఘ్నే నమః
 56. ఓం మధురానాథాయ నమః
 57. ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః
 58. ఓం బలినే నమః
 59. ఓం బృందావనాంతసంచారిణే నమః
 60. ఓం తులసి దామ భూషణాయ నమః || 60 ||
 61. ఓం శ్యామంతమణిహర్త్రే నమః
 62. ఓం నరనారాయణాత్మకాయ నమః
 63. ఓం కుబ్జాకృష్ణాంబర ధరాయ నమః
 64. ఓం మాయినే నమః
 65. ఓం పరమ పురుషాయ నమః
 66. ఓం మిస్టి కాసు ర చాణూర నమః
 67. ఓం మల్లయుద్ధ విశారదాయ నమః
 68. ఓం సంసార వైరిణే నమః
 69. ఓం కంసారినే నమః
 70. ఓం మురారి నే నమః || 70 ||
 71. ఓం నరకాంతకాయ నమః
 72. ఓం అనాది బ్రహ్మచారిణే నమః
 73. ఓం కృష్ణావ్యసనకర్శ కాయ నమః
 74. ఓం శిశుపాలశిరచ్చేత్రే నమః
 75. ఓం దుర్యోధన కులాంత కృతే నమః
 76. ఓం విదుర క్రూర వరదాయ నమః
 77. ఓం విశ్వరూప ప్రదర్శ కాయ నమః
 78. ఓం సత్య వాచయే నమః
 79. ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః
 80. ఓం సత్యభామారతాయ నమః || 80 ||
 81. ఓం జయినే నమః
 82. ఓం సుభద్రా పూర్వజాయ నమః
 83. ఓం విష్ణవే నమః
 84. ఓం భీష్మ ముక్తి ప్రదాయ కాయ నమః
 85. ఓం జగద్గురవే నమః
 86. ఓం జగన్నాధాయ నమః
 87. ఓం వేణునాద విశారదాయ నమః
 88. ఓం వృషభాసుర విధ్వంసినీ నమః
 89. ఓం బాణాసుర కరాంత కృతే నమః
 90. ఓం యుధిష్టర ప్రతిష్ట త్రే నమః || 90 ||
 91. ఓం బర్హిబర్హవతంసకాయ నమః
 92. ఓం పార్ధసారధియే నమః
 93. ఓం అవ్యక్తాయ నమః
 94. ఓం గీతామృతమశ్రీహోదధయే నమః
 95. ఓం కాళీయఫణిమాణిక్య రంజితశ్రీ పదాంబుజాయ నమః
 96. ఓం దామోదరాయ నమః
 97. ఓం యజ్ఞభోక్ష్యె నమః
 98. ఓం దానవేంద్రవినాశకాయ నమః
 99. ఓం నారాయణాయ నమః
 100. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః || 100 ||
 101. ఓం పన్నాగాశనవాహయ నమః
 102. ఓం జలక్రీడాసమాసక్త నమః
 103. ఓం గోపి వస్త్రాపహారకాయ నమః
 104. ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః
 105. ఓం తీర్ధకృతే శ్రీ  వేధవేద్యాయ నమః
 106. ఓం దయానిధాయే నమః
 107. ఓం సరస్వతీర్దాత్మకాయ నమః
 108. ఓం సర్వగ్రహరూపిణే శ్రీ పరాత్పరాయ నమః

ఇతి శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Read Sri krishna ashtottara shatanamavali in English Script online

(For the convenience of the people who can’t read Telugu)

oṃ kṛṣṇāya namaḥ
oṃ kamalanāthāya namaḥ
oṃ vāsudevāya namaḥ
oṃ sanātanāya namaḥ
oṃ vasudevātmajāya namaḥ
oṃ puṇyāya namaḥ
oṃ līlāmānuṣa vigrahāya namaḥ
oṃ śrīvatsa kaustubhadharāya namaḥ
oṃ yaśodāvatsalāya namaḥ
oṃ hariye namaḥ || 10 ||
oṃ caturbhujātta cakrāsigadā namaḥ
oṃ saṅkhāmbujā yudāyujāya namaḥ
oṃ devākīnandanāya namaḥ
oṃ śrīśāya namaḥ
oṃ nandagopa priyātmajāya namaḥ
oṃ yamunāvegā saṃhāriṇe namaḥ
oṃ balabhadra priyanujāya namaḥ
oṃ pūtanājīvita harāya namaḥ
oṃ śakaṭāsura bhañjanāya namaḥ
oṃ nandavraja janānandine namaḥ || 20 ||
oṃ saccidānanda vigrahāya namaḥ
oṃ navanīta viliptāṅgāya namaḥ
oṃ navanīta naṭanāya namaḥ
oṃ mucukunda prasādakāya namaḥ
oṃ ṣoḍaśastrī sahasreśāya namaḥ
oṃ tribhaṅgine namaḥ
oṃ madhurākṛtaye namaḥ
oṃ śukavāga mṛtābdīndave namaḥ
oṃ govindāya namaḥ
oṃ yogināṃ pataye namaḥ || 30 ||
oṃ vatsavāṭi carāya namaḥ
oṃ anantāya namaḥ
oṃ denukāsurabhañjanāya namaḥ
oṃ tṛṇī kṛta tṛṇā vartāya namaḥ
oṃ yamaḷārjuna bhañjanāya namaḥ
oṃ uttalottāla bhetre namaḥ
oṃ tamāla śyāmalākṛtiye namaḥ
oṃ gopagopīśvarāya namaḥ
oṃ yogine namaḥ
oṃ koṭisūrya samaprabhāya namaḥ || 40 ||
oṃ ilāpataye namaḥ
oṃ parañjyotiṣe namaḥ
oṃ yādavendrāya namaḥ
oṃ yadūdvahāya namaḥ
oṃ vanamāline namaḥ
oṃ pītavāsane namaḥ
oṃ pārijātapahārakāya namaḥ
oṃ govardhanāca loddartre namaḥ
oṃ gopālāya namaḥ
oṃ sarvapālakāya namaḥ || 50 ||
oṃ ajāya namaḥ
oṃ nirañjanāya namaḥ
oṃ kāmajanakāya namaḥ
oṃ kañjalocanāya namaḥ
oṃ madhughne namaḥ
oṃ madhurānāthāya namaḥ
oṃ dvārakānāyakāya namaḥ
oṃ baline namaḥ
oṃ bṛndāvanānta sañcāriṇe namaḥ
oṃ tulasīdāma bhūṣanāya namaḥ || 60 ||
oṃ śamantaka maṇerhartre namaḥ
oṃ naranārayaṇātmakāya namaḥ
oṃ kujja kṛṣṇāmbaradharāya namaḥ
oṃ māyine namaḥ
oṃ paramapuruṣāya namaḥ
oṃ muṣṭikāsura cāṇūra namaḥ
oṃ mallayudda viśāradāya namaḥ
oṃ saṃsāravairiṇe namaḥ
oṃ kaṃsāraye namaḥ
oṃ murāraye namaḥ || 70 ||
oṃ nārākāntakāya namaḥ
oṃ anādi brahmacāriṇe namaḥ
oṃ kṛṣṇāvyasana karśakāya namaḥ
oṃ śiśupālaśiccetre namaḥ
oṃ duryodhanakulāntakāya namaḥ
oṃ vidurākrūra varadāya namaḥ
oṃ viśvarūpapradarśakāya namaḥ
oṃ satyavāce namaḥ
oṃ satya saṅkalpāya namaḥ
oṃ satyabhāmāratāya namaḥ || 80 ||
oṃ jayine namaḥ
oṃ subhadrā pūrvajāya namaḥ
oṃ viṣṇave namaḥ
oṃ bhīṣmamukti pradāyakāya namaḥ
oṃ jagadgurave namaḥ
oṃ jagannāthāya namaḥ
oṃ veṇunāda viśāradāya namaḥ
oṃ vṛṣabhāsura vidvaṃsine namaḥ
oṃ bāṇāsura karāntakṛte namaḥ
oṃ yudhiṣṭira pratiṣṭātre namaḥ || 90 ||
oṃ barhibarhāvataṃsakāya namaḥ
oṃ pārdhasāradhiye namaḥ
oṃ avyaktāya namaḥ
oṃ gītāmṛta mahodhadiye namaḥ
oṃ kāḷīya phaṇimāṇikya rañjita
śrī padāmbujāya namaḥ
oṃ dāmodarāya namaḥ
oṃ yajnabhokrte namaḥ
oṃ dānavendra vināśakāya namaḥ
oṃ nārāyaṇāya namaḥ
oṃ parabrahmaṇe namaḥ || 100 ||
oṃ pannagāśana vāhanāya namaḥ
oṃ jalakrīḍā samāsakta namaḥ
oṃ gopīvastrāpahārākāya namaḥ
oṃ puṇyaślokāya namaḥ
oṃ tīrdhakṛte namaḥ
oṃ vedavedyāya namaḥ
oṃ dayānidhaye namaḥ
oṃ sarvatīrdhātmakāya namaḥ
oṃ sarvagraha rupiṇe namaḥ
oṃ parātparāya namaḥ || 108 ||

Follow us on Social Media