Mahabharatam in Telugu 4/15

Mahabharatam in Telugu – Aranya Parvamu. Read Sampoorna Mahabharatam in Telugu free online PDF book available.

Adikavi Adhreekaram stopped here. From next part Errapragada taken care of.

Mahabharatam Aranyaparvam – Prathama (1) Aswasamu :

 • Pandava vanavasa prarambham
 • Maitreya sapam
 • Pandava Dwaitavana nivasam
 • Draupadhi Dharmaraja samvadam
 • Bheemasena Dharmaraja samvadam
 • Krishna dwaipayana visiting Dharmaraju
 • Arjuna pashupatha astha prapthi
 • Arjuna went to Amasravathi (swargam)
 • Urvasi shapam

Mahabharatam Aranyaparvam – Dwitiya (2) Aswasamu :

 • Nalopakhyanamu* – Nala damayathulu, Nala shapam, vimochana.
 • Romasha Maharshi
 • Ahastya Lopamudra Vivaham

Mahabharatam Aranyaparvam – Triteeya (3) Aswasamu :

 • Agasthya Charitra
 • Rushyasrunga
 • Karyhaveeryarjuna death – Parasurama
 • Mandhatru Charitramu*
 • Somakunda rajarshi charitramu
 • Sibi chakravari
 • Asthavakra caritamu
 • Yuvakretu caritamu
 • Panadava goint to Gandhamadhana parvatam
 • Bheema – saugandhika pushpam
 • Bheemudu – Hanumanthudu
 • Bheema Ykshya rakshssa yuddam
 • Bheema jatasura yuddamu

Mahabharatam Aranyaparvam – Chaturtha (4) Aswasamu :

 • Indra visiting pandavas
 • Ajagaropakhanamu

and many oither incidents are imoprtant in Aranyaparvam of Mahabharatam

maha-bharatham-vol-4-aranya-parvam-p-1

Leave a Reply