Mahabharatam in Telugu 5/15

Mahabharatam Aranyaparvam Seshabhagamu in Telugu. This book (From this point of Andhra mahabharatam) Errapraggada taken part. This E book PDF is Errana Translated part of Vyasa Mahabharatam (Originally in SansKrit)

Some important incidents (content ) in this E book as follows ::

Mahabharatam Aranyaparvam – Chaturtha (4) Aswasamu :

 • Markandeya maharshi – Dharmaraja Samvadamu
 • Atri Gautamula paraspara Samvadamu*
 • Vyvaswatha Vruttantamu
 • Kaliyuga Dharmamu
 • Indradyumnuni katha*
 • GuvalasvuCharitramu
 • Madhu Kaitabha charitramu*

Mahabharatam Aranyaparvam – Panchama (5) Aswasamu :

 • Pathivrahta Mahatyamu
 • Dharmavyadhudu – Kaushika
 • Agnidevudu Munipatnula kaminchuta
 • Kumara swami Avataramu*
 • Mahishasura Vadha
 • Satya Draupathi samvadamu
 • Karna Shakuni Dhuryodhana Manthanlu
 • Dhuryodhana Ghoshayatra*
 • Gandharva – Chitrasena
 • Bhima , Arjuna Gandharva yuddam

Mahabharatam Aranyaparvam – Sastha (6) Aswasamu :

 • Dhuryodhana Vishadamu
 • Dhuryodhana Prayopavesa alochana
 • Saidhavudu Draupathini Mohinchuta
 • Ramayana Katha*

Mahabharatam Aranyaparvam – Sapthama (7) Aswasamu :

 • Savitropakhyanam*
 • Dharmaraja – Yakshya Prashanalu*
maha-bharatham-vol-5-aranya-parvam-p-2

Leave a Reply