Sri Ayyappa Swamy Ashtothara Shatanamavali

Sri Ayyappa Swami ashtothram Telugu PDF

Sri Ayyappa swami is the famous god. Located in Sabarimala. Ayyappa swami Ashtothram can be chanted during puja. Gain Benefits & blessings of Ayyappa.

శ్రీ స్వామి  అయ్యప్ప అష్టోత్తర శతనామావళి

 1. ఓం శ్రీ మహాశాస్త్రే నమః
 2. ఓం విశ్వవాస్త్రే నమః
 3. ఓం లోక శాస్త్రే నమః
 4. ఓం మహాబలాయ నమః
 5. ఓం ధర్మ శాస్త్రే నమః
 6. ఓం వేద శాస్త్రే నమః
 7. ఓం కాల శాస్త్రే నమః
 8. ఓం మహాజసే నమః
 9. ఓం గజాధిపాయ నమః
 10. ఓం అంగపతయే నమః
 11. ఓం వ్యాఘ్రపతయే నమః
 12. ఓం మహాద్యుతాయ నమః
 13. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
 14. ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః
 15. ఓం మహా గుణ గణాలయ నమః
 16. ఓం ఋగ్వేదరూపాయ నమః
 17. ఓం నక్షత్రాయ నమః
 18. ఓం చంద్రరూపాయ నమః
 19. ఓం వలాహకాయ నమః
 20. ఓం దూర్వాయ నమః
 21. ఓం శ్యామాయ నమః
 22. ఓం మహా రూపాయ నమః
 23. ఓం క్రూర దృష్టయే నమః
 24. ఓం అనామయాయ నమః
 25. ఓం త్రినేత్రాయ నమః
 26. ఓం ఉత్పాలాకారాయ నమః
 27. ఓం కాలాంతకాయ నమః
 28. ఓం నరాధిపాయ నమః
 29. ఓం దక్షమూషకాయ నమః
 30. ఓం కాల్హారకు సుమప్రియాయ నమః
 31. ఓం మదనాయ నమః
 32. ఓం మాధవసుతాయ నమః
 33. ఓం మందారకుసుమ ప్రియాయ నమః
 34. ఓం మదాలసాయ నమః
 35. ఓం వీర శాస్త్రే నమః
 36. ఓం మహా సర్ప విభూషితాయ నమః
 37. ఓం మహాసూరాయ నమః
 38. ఓం మహాధీరాయ నమః
 39. ఓం మహాపాపవినాశకాయ నమః
 40. ఓం ఆసిహస్తాయ నమః
 41. ఓం శరదరాయ నమః
 42. ఓం హలహల ధరసుతాయ నమః
 43. ఓం అగ్ని నయనాయ నమః
 44. ఓం అర్జునపతయే నమః
 45. ఓం అనంగామదనాతురాయ నమ
 46. ఓం దుష్టగ్రహాధిపాయ నమః
 47. ఓం శాస్త్రే నమః
 48. ఓం శిష్టరక్షణధీక్షితాయ నమః
 49. ఓం రాజరాజర్చితాయ నమః
 50. ఓం రాజ శేఖరాయ నమః
 51. ఓం రాజోత్తమాయ నమః
 52. ఓం మంజులేశాయ నమః
 53. ఓం వరరుచయే నమః
 54. ఓం వరదాయ నమః
 55. ఓం వాయువాహనాయ నమః
 56. ఓం వజ్రాంగాయ నమః
 57. ఓం విష్ణుపుత్రాయ నమః
 58. ఓం ఖడ్గప్రాణయే నమః
 59. ఓం బలోధ్యుతయ నమః
 60. ఓం త్రిలోకజ్ఞానాయ నమః
 61. ఓం అతిబలాయ నమః
 62. ఓం కస్తూరితిలకాంచితాయ నమః
 63. ఓం పుష్కలాయ నమః
 64. ఓం పూర్ణధవళాయ నమః
 65. ఓం పూర్ణ లేశాయ నమః
 66. ఓం కృపాలయాయ నమః
 67. ఓం వనజనాధి పాయ నమః
 68. ఓం పాశహస్తాయ నమః
 69. ఓం భయాపహాయ నమః
 70. ఓం బకారరూపాయ నమః
 71. ఓం పాపఘ్నాయ నమః
 72. ఓం పాషండ రుధిశాయ నమః
 73. ఓం పంచపాండవసంరక్షకాయ నమః
 74. ఓం పరపాపవినాశకాయ నమః
 75. ఓం పంచవక్త్ర కుమారాయ నమః
 76. ఓం పంచాక్షక పారాయణాయ నమః
 77. ఓం పండితాయ నమః
 78. ఓం శ్రీ ధరసుతాయ నమః
 79. ఓం న్యాయాయ నమః
 80. ఓం కవచినే నమః
 81. ఓం కరీణామదిపాయ నమః
 82. ఓం కాండయుజుషే నమః
 83. ఓం తర్పణ ప్రియాయ నమః
 84. ఓం సోమరూపాయ నమః
 85. ఓం వన్యధన్యాయ నమః
 86. ఓం సత్పందాపాప వినాశకాయ నమః
 87. ఓం వ్యాగ్ర చర్మధరాయ నమః
 88. ఓం శూలినే నమః
 89. ఓం కృపాళాయ నమః
 90. ఓం వేణువదనాయ నమః
 91. ఓం కంచు కంటాయ నమః
 92. ఓం కరళవాయ నమః
 93. ఓం కిరీటాధివిభూషితాయ నమః
 94. ఓం దూర్జటినే నమః
 95. ఓం వీరనిలయాయ నమః
 96. ఓం వీరాయ నమః
 97. ఓం వీరేంద్రవందితాయ నమః
 98. ఓం విశ్వరూపాయ నమః
 99. ఓం విరపతయే నమః
 100. ఓం వివిధార్దఫలప్రదాయ నమః
 101. ఓం మహారూపాయ నమః
 102. ఓం చతుర్భాహవే నమః
 103. ఓం పరపాపవిమోచకాయ నమః
 104. ఓం నాగ కుండలధరాయ నమః
 105. ఓం కిరీటాయ నమః
 106. ఓం జటాధరాయ నమః
 107. ఓం నాగాలంకారసంయుక్తాయ నమః
 108. ఓం నానారత్నవిభూషితాయ నమః

ఇతి శ్రీ స్వామి అయ్యప్ప అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Read Ayyappa ashtottara shatanamavali in English Script online

Om Maha Shahstre Namaha
Om Maha Devaya Namaha
Om Maha Devasudhaya Namaha
Om Howyayey Namaha
Om Lokha Kartre Namaha
Om Lokha Partre Namaha
Om Lokha Hartrey Namaha
Om Parath Paraya Namaha
Om Trilokha Rakshakaya Namaha
Om Thanvinay Namaha
Om Thapesvinay Namaha
Om Bootha Seinikkaya Namaha
Om Mantra Vethinae Namaha
Om Maha Vethinae Namaha
Om Maruthaya Namaha
Om Jagadeeswaraya Namaha
Om Lokadakshyaya Namaha
Om Akranyeh Namaha
Om Srimathe Namaha
Om Aprameya Parakramaya Namaha
Om Simha Rudaaya Namaha
Om Gaja Rudaaya Namaha
Om Haya Rudaaya Namaha
Om Maheswaraya Namaha
Om Nanaa Shastraya Namaha
Om Anarkkaya Namaha
Om Nanaa Vidyaavisaratharayey Namaha
Om Nanaa Roopatharayey Namaha
Om Veerayey Namaha
Om Nanaapraani nishavikaaya Namaha
Om Bhootheysaya Namaha
Om Bhoothitayae Namaha
Om Pruthayae Namaha
Om Bhoojanga Paranothamayae Namaha
Om Eshi thanvinae Namaha
Om Pushpa Bhanayae Namaha
Om Maharoopayae Namaha
Om Mahaprabhavae Namaha
Om Mayaa Devasudhayae Namaha
Om Maanyayey Namaha
Om Maha Neethayae Namaha
Om Maha Gunayae Namaha
Om Maha Shyvayae Namaha
Om Maha Rudrayae Namaha
Om Vaishnavayae Namaha
Om Vishnu Bhoojagayae Namaha
Om Vigneshayae Namaha
Om Veerabhadreysaya Namaha
Om Bhairavayae Namaha
Om Shanmugha Druvayae Namaha
Om Meruushrunga Samasinnaayae Namaha
Om Munisangha Nishavidhaayae Namaha
Om Devayae Namaha
Om Bhadrayae Namaha
Om Jaghannadhayae Namaha
Om Gana Nadhayae Namaha
Om Ganeshvarayae Namaha
Om Mahayogine Namaha
Om Mahamayinayae Namaha
Om Mahagnaniyae Namaha
Om Maha Sthirayae Namaha
Om Deva Shastre Namaha
Om Bhootha Shastre Namaha
Om Bheemahasa Parakramaye Namaha
Om Nagaharayae Namaha
Om Nagakesayae Namaha
Om Vyamakeseyae Namaha
Om Snaaathinaayae Namaha
Om Sugunaayae Namaha
Om Nirgunayae Namaha
Om Nithyayae Namaha
Om Nithya Thripudhayae Namaha
Om Niraachrayae Namaha
Om Lokhaachrayae Namaha
Om Ganadeeshayae Namaha
Om Chadush Shashtti Kamalayae Namaha
Om Rigyajiss Samaadhar Vanaroopinaye Namaha
Om Mallakassura Bhajanayae Namaha
Om Trimurthayae Namaha
Om Dythya Madanayae Namaha
On Ragruthayae Namaha
Om Purushothamayae Namaha
Om Kaala Gnaninaye Namaha
Om Mahagnaninaye Namaha
Om Kamadhayae Namaha
Om Kamalekshanayae Namaha
Om Kalpvrikshayae Namaha
Om Mahavrikshayae Namaha
Om Vidhya Vrikshykaye Namaha
Om Vipudhidhayae Namaha
Om Samsaaratha Pavichethrae Namaha
Om Pasulokha Bhayankarayae Namaha
Om Rokha Hanthrae Namaha
Om Praana Dhathrae Namaha
Om Pragarva Vibhanjanayae Namaha
Om Sarva Shastrartha Thatvagnayae Namaha
Om Neethimathay Namaha
Om Paapapanchanayae Namaha
Om Pushkaala Poorna Samyukthayae Namaha
Om Paramathmanae Namaha
Om Sathangathayae Namaha
Om Anandaadhithyae Samagasayae Namaha
Om Subramanyanujayae Namaha
Om Palinay Namaha
Om Bhakthanukambinae Namaha
Om Devasayae Namaha
Om Bhagavathay Namaha
Om Bhakthavatsalaayae Namaha

Follow us on Social Media