Potana bhagavatam Telugu part 4/5

Potana Bhagavatam in Telugu E book read online. This part of Bhagavatam is with Sri krishna leelalu. Damaskandam is the most wanted part of Bhagavatam. Read complete Bhagavatam in Telugu at Greater Telugu website.

Potana Bhagavatam Dasama (10) Skandamu

Dasama skandam Purva bhagamu

Contents ::

 • Devaki Vasudevula purvajanma Vruttantam
 • Sri Krihnavataramu (Sri krishna Jananamu)
 • Putana Samharam
 • Sakatasura Samharam
 • Trunavartha samharam
 • Sri krisha balaramula Balya Kreedalu*
 • Vishwarupa pradarsana to Yashoda
 • Ulukala bhandanamu*
 • Vatyasura, Bakasura vadha
 • Gardhabasura vadha by Balarama
 • Kaleeya martdanamu*
 • Gopika Vastrapaharanam*
 • Rasakreedalu
 • Jalakreedalu
 • Vrishabhasura samharam
 • Kamsa vadha*
 • Bhramara geethalu
 • Jarasandhuni dadi
 • Dwaraka nagara nirmanam
 • Rukmini Kalyanam*

‘*’ Indicates important thing to read

potana-bhagavatam-vol-4

 

Leave a Reply