Sri Surya Ashtottara

Sri Surya narayana Ashtottara Shatanamavali in Telugu

Sri Surya narayana Ashtottara in Telugu Online

Sri Surya is the God of health. Surya Ashtothram can be chanted during puja & Early in the morning time. Gain Benefits  of Sri surya.

శ్రీ సూర్య నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి

 1. ఓం సూర్యాయ నమః
 2. ఓం అర్యమ్నే నమః
 3. ఓం భగాయ నమః
 4. ఓం త్వష్ట్రై నమః
 5. ఓం పూష్ణే నమః
 6. ఓం అర్కాయ నమః
 7. ఓం సవిత్రే నమః
 8. ఓం రవయే నమః
 9. ఓం గభస్తిమతే నమః
 10. ఓం అజాయ నమః
 11. ఓం కాలాయ నమః
 12. ఓం మృత్యవే నమః
 13. ఓం ధాత్రే నమః
 14. ఓం ప్రభాకరాయ నమః
 15. ఓం పృధివ్యై నమః
 16. ఓం అధ్బ్యో నమః
 17. ఓం తేజసే నమః
 18. ఓం రాయవే నమః
 19. ఓం ఖాయ నమః
 20. ఓం పారాయణాయ నమః
 21. ఓం సోమాయ నమః
 22. ఓం బృహస్పతయే నమః
 23. ఓం శ్రుక్రాయ నమః
 24. ఓం బుధాయ నమః
 25. ఓం అంగారకాయ నమః
 26. ఓం ఇంద్రాయ నమః
 27. ఓం వివస్వతే నమః
 28. ఓం దీప్తాంశవే నమః
 29. ఓం శుచయే నమః
 30. ఓం సౌరయే నమః
 31. ఓం శనైస్చరాయ నమః
 32. ఓం బ్రహ్మనే నమః
 33. ఓం విష్ణవే నమః
 34. ఓం రుద్రాయ నామః
 35. ఓం స్కందాయ నమః
 36. ఓం వైశ్రవనాయ నమః
 37. ఓం యమాయ నమః
 38. ఓం వైద్యుతాయ నమః
 39. ఓం జటరాయ నమః
 40. ఓం అగ్నయే నమః
 41. ఓం బందవాయ నమః
 42. ఓం తేజ సాంపతయే నమః
 43. ఓం ధర్మధ్వజాయ నమః
 44. ఓం వేదకర్త్రే నమః
 45. ఓం వేదాంగాయ నమః
 46. ఓం వేదవాహనాయ నమః
 47. ఓం కృతాయ నమః
 48. ఓం త్రేతాయై  నమః
 49. ఓం ద్వాపరాయ నమః
 50. ఓం కలయే నమః
 51. ఓం సర్వాసురాశ్రయాయ నమః
 52. ఓం కలాయై  నమః
 53. ఓం కాశ్టాయై నమః
 54. ఓం ముహుర్తాయై నమ్హ
 55. ఓం పక్షాయ నమః
 56. ఓం మాసాయ నమః
 57. ఓం ఋతవే నమః
 58. ఓం సంవత్సరాయ నమః
 59. ఓం అశ్వత్దాయ నమః
 60. ఓం కాలచాక్రాయ నమః
 61. ఓం విభావసవే నమః
 62. ఓం పురుషాయ నమః
 63. ఓం శాశ్వతాయ అనమః
 64. ఓం యోగినే నమః
 65. ఓం వ్యక్తా వ్యక్తా య నమః
 66. ఓం సనాతనాయ నమః
 67. ఓం లోకాద్యక్షాయ నమః
 68. ఓం సురాధ్యక్షాయ  నమః
 69. ఓం విశ్వకర్మనే నమః
 70. ఓం తమో మఠేనమః
 71. ఓం వరునాయ నమః
 72. ఓం సాగరాంశవే నమః
 73. ఓం జీమూతాయ నమః
 74. ఓం అరిఘ్నే నమః
 75. ఓం భూతేశాయ నమః
 76. ఓం భూతపతయే నమః
 77. ఓం సర్వభూత నిషేవితాయ నమః
 78. ఓం మణయే నమః
 79. ఓం సువర్ణాయ నమః
 80. ఓం బూతాదయే నమః
 81. ఓం సర్వతోముఖాయ నమః
 82. ఓం జయాయ నమః
 83. ఓం విశాలాయ నమః
 84. ఓం వరదాయ నమః
 85. ఓం శ్రేశ్టాయ నమః
 86. ఓం ప్రాణ ధారణాయ నమః
 87. ఓం ధన్వంతరయే నమః
 88. ఓం దూమకేతవే నమః
 89. ఓం ఆది దేవాయ నమః
 90. ఓం ఆది తేస్సుతాయ నమః
 91. ఓం ద్వాదశాత్మనే నమః
 92. ఓం అరవిన్దాక్షాయ నమః
 93. ఓం పిత్రే నమః
 94. ఓం ప్రపితాయ నమః
 95. ఓం స్వర్గ ద్వారాయ నమః
 96. ఓం ప్రజా ద్వారాయ నమ
 97. ఓం మోక్ష ద్వారాయ నమః
 98. ఓం త్రివిష్టపాయ నమః
 99. ఓం దేవకర్త్రే నమః
 100. ఓం ప్రశాంతాత్మనే నమః
 101. ఓం విశ్వాత్మనే నమః
 102. ఓం విశ్వతో ముఖాయ నమః
 103. ఓం చరా చరాత్మనే నమః
 104. ఓం సూక్షాత్మనే నమః
 105. ఓం మైత్రేయాయ నమః
 106. ఓం అరుణాయ నమః
 107. ఓం సూర్యనారాయణాయ నమః
 108. ఓం ఆదిత్యాయ నమః

ఇతి శ్రీ సూర్య అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

 

For health & Mental strength read Aditya hrudayam telugu pdf here >>

Read Surya Ashtottara shatanamavali in English Script online

(For the convenience of the people who can’t read Telugu)

OM SRI SURYAAYA NAMAHA
OM ARYA MAMNE NAMAHA
OM BHAGAYA NAMAHA
OM POOSHNE NAMAHA
OM AARKAYA NAMAHA
OM SAVITHRE NAMAHA
OM RAVAYE NAMAHA
OM GABASTHENE NAMAHA
OM AJAAYA NAMAHA
OM KALAAYA NAMAHA
OM MRUTHYUVE NAMAHA
OM DHATHRE NAMAHA
OM VIBHASAVE NAMAHA
OM PURUSHAYA NAMAHA
OM SHASHVATAYA NAMAHA
OM YOGEESHWARAYA NAMAHA
OM AVYAKTHAYA NAMAHA
OM PRABHAKARAAYA NAMAHA
OM VIVASWATHAYE NAMAHA
OM DHAATHRE NAMAHA
OM PRABHAKARAYE NAMAHA
OM DEEPTHAMSHAVE NAMAHA
OM VEDHAKARTHAAYA NAMAHA
OM VEDHA VAHANAAYA NAMAHA
OM VECHAANGHAAYA NAMAHA
OM KAALAAYA NAMAHA
OM AHNAYE NAMAHA
OM JEEVANORI HAYAYA NAMAHA
OM BHOOTHASHRAYAAYA NAMAHA
OM BHOOTHAPATHAYE NAMAHA
OM SRASHTAYE NAMAHA
OM SAMVARTHAKAYA NAMAHA
OM VYAKTHAYA NAMAHA
OM SANAATHANAAYA NAMAHA
OM KAALADHYAKSHAAYA NAMAHA
OM VISHWAKARMANE NAMAHA
OM THAMONUDHAAYA NAMAHA
OM VARUNAAYA NAMAHA
OM SAGARAMSHAVE NAMAHA
OM JEEMOOTHAYA NAMAHA
OM SARVADHATHUNISHEVITHAYA NAMAHA
OM SUVARNAAYA NAMAHA
OM BHOOTHADAYAYA NAMAHA
OM SHEEGRAGAMANAAYA NAMAHA
OM PRANADHAARANAAYA NAMAHA
OM DANVANTHARAYE NAMAHA
OM DHOOMRAKETHAVE NAMAHA
OM AADHIDEVAAYA NAMAHA
OM AADHIMATHAAYA NAMAHA
OM DWADHASHAATHMANE NAMAHA
OM ARAVINDHAKSHAAYA NAMAHA
OM MAATHRE NAMAHA
OM PITHAMAHAAYA NAMAHA
OM DHAHAKARTHE NAMAHA
OM VISHWAATHMANE NAMAHA
OM VISHWATHOMUKHAYA NAMAHA
OM VAHNAYE NAMAHA
OM SARVA SYADHAYE NAMAHA
OM ANANTHAAYA NAMAHA
OM KAPILAAYA NAMAHA
OM BHAANAVE NAMAHA
OM KAMADHAAYA NAMAHA
OM SARVATHO MUKHAYA NAMAHA
OM JAYAAYA NAMAHA
OM VISHALAAYA NAMAHA
OM SOOKSH MAATHMAAYA NAMAHA
OM MYTHREYAAYA NAMAHA
OM KARUNANVITHAYA NAMAHA
OM AMSHUMAALINE NAMAHA
OM BHANUMATHE NAMAHA
OM PITHRE NAMAHA
OM THAPINE NAMAHA
OM THAPANAAYA NAMAHA
OM NABHASE NAMAHA
OM VIBHAKARAAYA NAMAHA
OM KHADYOTHAYA NAMAHA
OM KARMA SAKHSHINE NAMAHA
OM SARVAAYA NAMAHA
OM ANNTHAYA NAMAHA
OM PAVITHRAAYA NAMAHA
OM ANALAAYA NAMAHA
OM CHARAA CHARAATHMAAYA NAMAHA
OM LOKHA BANDHAVE NAMAHA
OM AKSHARAAYA NAMAHA
OM PRABHA POORNAYA NAMAHA
OM ARUNA SAARADHYAAYA NAMAHA
OM BHASKARAAYA NAMAHA
OM VANDHANAAYA NAMAHA
OM PUNDAREEKAAKSHAAYA NAMAHA
OM VAIDHYAAYA NAMAHA
OM JALAPATHE NAMAHA
OM SAPTHASAPTHAAYA NAMAHA
OM DHINA KRUTHE NAMAHA
OM AAYANAAYA NAMAHA
OM DHARMAAYA NAMAHA
OM BHAGAVATHE NAMAHA
OM BHAGAAYA NAMAHA
OM VIVASWATHE NAMAHA
OM KANTHI VATHE NAMAHA
OM SANA THANAAYA NAMAHA
OM BALINE NAMAHA
OM ROGHA HARTHRE NAMAHA
OM SANDHYA VANDHANAYA NAMAHA
OM VANDHITHAAYA NAMAHA
OM RATHNANGAAYA NAMAHA
OM SRI SURYA NARAYANAAYA NAMAHA

Follow us on Social Media